+40 248 278 414 / +40 248 278 454
+40 248 278 424

Politica de reducere a deşeurilor

Mai puţine reziduuri: Beneficiu mai mare

Politica de reducere a cantităţii de reziduuri, pentru a fi eficientă, trebuie aplicată ca filozofie de lucru, deci, pe întreaga reţea de furnizare.

Această viziune globală include:

  • Minimizarea ineficienţelor sistemului, atât administrativ, cât şi al reţelei de producţie, datorate repetiţiilor şi suprapunerilor proceselor, lipsei de comunicare între diferitele niveluri ale reţelei...
  • Optimizarea gestionării tuturor materialelor implicate în procesul de fabricare, de la materia primă, trecând prin diferitele componente ale produsului, până la reziduul final.
  • Controlul şi cunoaşterea tuturor posibilităţilor maşinăriei industriale implicate în procesul de producţie, precum şi a tuturor sistemelor operative informatice ale firmei.
  • Manevrarea diferitelor materiale, de la primire, clasificare, producţie, reparare, înmagazinare, încărcare şi distribuire.
  • Reducerea pierderilor în cadrul proceselor.
Politica de reducere a deşeurilor

Copyright © ECOlignor România 2021. Toate drepturile rezervate. Web design by WebDesignSoft

Cod de securitate
+40 248 278 414 / +40 248 278 454